Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 2 grudnia 2010 r.