Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci špecifického programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru — Hlavná tematická oblasť: Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb — Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5A