Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1861 ze dne 31. října 2019, kterým se mění (EU) 2016/587 s cílem objasnit, zda působnost uvedeného prováděcího rozhodnutí zahrnuje vnější osvětlení LED, kterým jsou vybavena určitá hybridní elektrická vozidla kategorie M1 s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) (Text s významem pro EHP)