Писмен въпрос P-008136/12 Илияна Малинова Йотова (S&D) до Комисията. Организираната престъпност в България