Известие относно коригирането с цел отчитане на инфлацията на някои суми, посочени в директивата относно презастраховането