Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 437/11