Дело T-229/06: Определение на Първоинстанционния съд от 12 януари 2007 г. — Kretschemer/Парламент