Писмен въпрос P-003665/11 Lena Ek (ALDE) до Комисията. Правила относно ДДС за сдруженията с нестопанска цел