Писмен въпрос E-011025/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Първи полет на „соларен въздухоплавателен съд“