/* */

Писмен въпрос E-5936/09, зададен от Emilio Menéndez del Valle (S&D) на Съвета. Нова политика на САЩ срещу бирманската военна хунта