Регламент за изпълнение (ЕС) № 1201/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година