Регламент (ЕО) № 1460/2007 на Комисията от 11 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци