Писмен въпрос P-1118/09, зададен от Aldo Patriciello (PPE-DE) на Комисията. Незаконосъобразност на член 19, алинея втора на италианския президентски указ № 633/72, противоречащ на целите на Европейската комисия по отношение на неутралността на ДДС за данъкоплатците