Mål T-875/19: Överklagande ingett den 23 december 2019 – Impera mot EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties)