Писмен въпрос E-7085/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Неразрешено проникване във френски интернет сайт