Zadeva T-299/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2019 – Strabag Belgium/Parlament (Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Dela glavnega izvajalca na stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju — Zavrnitev ponudbe ponudnika in oddaja naročila drugim ponudnikom — Neobičajno nizka ponudba — Ničnostna tožba — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji)