Věc T-299/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. června 2019 — AAA v. Parlament („Veřejné zakázky na stavební práce — Nabídkové řízení — Obecné stavební práce na budovách Evropského parlamentu v Bruselu — Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání zakázky jiným uchazečům — Nabídka s neobvykle nízkou cenou — Žaloba na neplatnost — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)