Razzouk и Beydoun/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на14 февруари 1984 г. # C. Razzouk и A. Beydoun срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 75 и 117/82.