Писмен въпрос P-006349/11 Ulrike Rodust (S&D) до Комисията. Очаквана пазарна стойност на прехвърляемите риболовни права