Писмен въпрос E-0932/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Безработицата в ЕС