Писмен въпрос E-8658/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Отстраняване от длъжност на Пиедад Кордоба