Заключение на генералния адвокат Bot представено на5 април 2011 г.