ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно използването от институциите през 2010 г. на Регламенти № 300/76, последно изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени), № 495/77, последно изменен с Регламент № 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), и № 858/2004 (относно труда в особено вредни условия) на Съвета