Писмен въпрос E-3504/10, зададен от Justas Vincas Paleckis (S&D) на Комисията. Безопасност на пациентите в Европейския съюз