Регламент (ЕО) № 1155/2007 на Комисията от 3 октомври 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 24 до 28 септември 2007 година , за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения