Писмен въпрос E-011565/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Развитие в Йемен