Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9671 – Apollo/Blue Group) (Text av betydelse för EES) 2019/C 428/02