Писмен въпрос E-5900/09, зададен от Gabriel Mato Adrover (PPE) на Комисията. Цени на вносни домати