Писмен въпрос E-009841/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Нивото на радиоактивност след инцидента в атомната централа Фукушима