Писмен въпрос E-002526/12 Димитър Стоянов (NI) до Съвета. Съхраняване на пари и други активи, принадлежащи на авторитарни режими и техните диктатори на територията на ЕС