Регламент (ЕО) № 908/2007 на Комисията от 30 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци