ДОКЛАД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Докладчик: Даниел Далтон