Писмен въпрос P-5001/09, зададен от Sergio Gaetano Cofferati (S&D) на Комисията.Ърнст и Янг (Ernst&Young) и Нортел (Nortel), Италия