Определение на Съда (трети състав) от 12 юни 2008 г.