Заключение на генералния адвокат Warner представено на15 февруари 1977 г.