Писмен въпрос E-4016/07, зададен от Gabriele Stauner (PPE-DE) на Комисията. Процедура по финансиране на разширяването на постройката на Съда на Европейските общности