Писмен въпрос E-011745/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. ЦНЧ (Центрове за настаняване на чужденци) в Испания