Писмен въпрос E-2055/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация относно използването на финансовия инструмент за гражданска защита от община Рим