Решение на Съда (осми състав) от 25 октомври 2012 г. # Anssi Ketelä. # Искане за преюдициално заключение: Korkein hallinto-oikeus - Финландия. # Земеделие - Регламент (ЕО) № 1698/2005 и Регламент (ЕО) № 1974/2006 - Помощ за започване на дейност от млади земеделски производители - Условия за предоставяне - Първо учредяване на земеделско стопанство като ръководител - Условия за прилагане при учредяване с помощта на юридическо лице. # Дело C-592/11. Ketelä TITJUR