Писмен въпрос E-0192/09, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Процесът на присъединяване на Турция и президентът Буш