Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Pagalbos maisto srityje konvencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu