Решение № 2/2019 на Комитета за асоцииране ЕС—Грузия в състав Търговия от 18 октомври 2019 година за актуализиране на приложение XVI към Споразумението за асоцииране [2019/1914]