Писмен въпрос E-3664/10 Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията. Европейски програми за стимулиране на спорта