Писмен въпрос E-2550/07 зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Нарастващ брой на смъртните случаи вследствие на удавяне