Komisijas Regula (EK) Nr. 105/2008 ( 2008. gada 5. februāris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū