Komisijos reglamentas (EB) Nr. 105/2008 2008 m. vasario 5 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje