Писмен въпрос E-4598/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Антидъмпингово мито върху стоманата, внасяна от Китай