Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Przegląd polityki handlowej