Дело C-91/06: Определение на Съда (пети състав) от 30 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия