Писмен въпрос E-5004/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) до Комисията. Завод за производство на енергия от биомаса в Eригойти (Биская)